Privacybeleid

Privacybeleid
Datum: 07/12/2023

Zodra u onze website www.clubsapience.com bezoekt of contact met ons opneemt, ontvangen wij gegevens over u. In deze privacyverklaring leggen wij uit wat wij met die gegevens doen. Wij gaan altijd zorgvuldig met uw gegevens om en bewaren deze veilig. Heeft u vragen of wilt u weten welke gegevens wij van u hebben, neem dan contact met ons op. Indien nodig kunnen wij deze privacyverklaring aanpassen . Wij raden u aan deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent. Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 7-12-2023.

Inhoud

 1. Wanneer past u deze privacyverklaring toe?

 2. Wiens gegevens gebruiken wij?

 3. Hoe komen wij aan uw gegevens?

 4. Welke gegevens van u gebruiken wij?

 5. Waar gebruiken wij uw gegevens voor?

 6. Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

 7. Met wie delen wij uw gegevens?

 8. Waar slaan wij uw gegevens op?

 9. Hoe veilig zijn uw gegevens bij ons?

 10. Wat zijn uw rechten?

 11. Welke regels zijn van toepassing op deze privacyverklaring?

 12. Welke cookies gebruiken wij?

 13. Wat doen wij met gegevens van minderjarigen?

 14. Heeft u een vraag over dit privacybeleid?

1. Wanneer past u deze privacyverklaring toe?
Deze privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die wij verwerken en op alle domeinen die aan ons gerelateerd zijn. Het gaat hierbij om de persoonsgegevens van iedereen die ooit contact met ons heeft gehad of onze website heeft bezocht, zoals bezoekers, klanten en zakelijke contacten. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die tot u als individu herleidbaar zijn, zoals uw naam, telefoonnummer

nummer, IP-adres, klantnummer of surfgedrag. Wilt u meer weten over persoonsgegevens, bezoek dan de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

2. Wiens gegevens gebruiken wij?
Wij verwerken de persoonsgegevens van iedereen die contact met ons heeft gehad of onze website heeft bezocht. Denk hierbij aan bezoekers, particuliere klanten, zakelijke klanten en contactpersonen van onze partners.

3. Hoe komen wij aan uw gegevens?
Wij ontvangen de gegevens rechtstreeks van u zodra u: ● gegevens invult op onze website


4. Welke gegevens van u gebruiken wij?
Wij gebruiken de volgende gegevens:

 • ● naam

 • ● geslacht

 • ● adres of vestigingsadres

 • ● afleveradres

 • ● e-mailadres

5. Waarvoor gebruiken wij uw gegevens?
Wij gebruiken uw persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor wij deze mogen gebruiken: wij gebruiken uw gegevens omdat wij u als klant de beste service willen bieden en wij zonder gegevens kunnen.

6. Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

Wij bewaren uw persoonsgegevens zo lang als wij daartoe op grond van de wet verplicht zijn en zo lang als nodig is voor het doel waarvoor wij uw gegevens gebruiken. Zolang u klant bij ons bent, bewaren wij uw gegevens bijvoorbeeld volgens de wettelijke bewaartermijn van zeven jaar. Daarna bewaren wij uw gegevens uitsluitend voor statistische doeleinden en voor de afhandeling van eventuele klachten of juridische zaken. Als u meer wilt weten over hoe lang wij specifieke gegevens over u bewaren, kunt u contact met ons opnemen.

7. Met wie delen wij uw gegevens?
Wij verwerken uw persoonsgegevens uitsluitend zelf. Wij delen uw persoonlijke gegevens niet met anderen.

8. Waar bewaren wij uw gegevens?
Wij verwerken uw gegevens binnen de Europese Economische Ruimte . Dit betekent dat wij uw gegevens ook binnen de EER opslaan. Mocht u hierover vragen hebben, neem dan gerust contact met ons op.

9. Hoe veilig zijn uw gegevens bij ons?
Wij hebben er veel aan gedaan om uw gegevens zo goed mogelijk te beschermen, zowel organisatorisch als technisch. Wij hebben onze systemen en verschillende communicatiemiddelen beveiligd om ervoor te zorgen dat uw gegevens niet in handen van anderen terechtkomen. Jouw gegevens zijn dus veilig bij ons. Ook zorgen wij ervoor dat uw gegevens alleen worden gebruikt door mensen die daarvoor toestemming van ons hebben gekregen. Heeft u vragen over de specifieke wijze van beveiligen, neem dan contact met ons op.

10. Wat zijn uw rechten?
Omdat wij uw persoonsgegevens gebruiken, heeft u verschillende rechten. Hieronder hebben wij deze rechten voor u op een rij gezet.

Recht op informatie
Wij moeten u op een begrijpelijke en duidelijke manier uitleggen wat wij met uw gegevens doen en welke controle u daarover heeft. Daarom leggen wij in deze privacyverklaring uitgebreid uit welke gegevens wij van u verzamelen en hoe wij met uw gegevens omgaan.

Recht op toegang
U kunt ons altijd vragen om inzage in de gegevens die wij van u bewaren.

Recht op correctie
U kunt ons vragen uw gegevens te laten corrigeren als deze onjuist of onvolledig zijn.

Recht om bezwaar te maken
U kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens als u het niet eens bent met de manier waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan . Dit recht is van toepassing op de gegevens die wij gebruiken voor direct marketing. U kunt bij ons aangeven dat u geen e-mails meer van ons wenst te ontvangen. Dit geldt ook voor gepersonaliseerde aanbevelingen op onze website.

Recht op gegevensportabiliteit
Bent u klant bij ons of heeft u toestemming gegeven voor het gebruik van uw gegevens, dan kunt u ons vragen de digitale gegevens die wij van u hebben naar u toe te sturen. Zo kunt u die gegevens desgewenst overdragen aan een andere organisatie.

Recht op beperking
U kunt vragen om het gebruik van uw gegevens te beperken. Dit betekent dat wij in bepaalde gevallen uw gegevens alleen mogen opslaan, maar niet mogen gebruiken.

Recht om vergeten te worden
U kunt ons vragen om alle gegevens die wij over u hebben te verwijderen. Wij verwijderen dan alle gegevens die tot u herleidbaar zijn. In sommige gevallen kunnen of mogen wij uw gegevens nog niet verwijderen. Sommige gegevens moeten wij bijvoorbeeld 7 jaar bewaren voor de Belastingdienst.

Recht om een ​​klacht in te dienen
U kunt een klacht indienen over de manier waarop wij met uw gegevens omgaan. Heeft u een klacht, dan lossen wij deze graag voor u op. Neem hiervoor contact met ons op. U kunt uw klacht ook indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Wij hopen uiteraard dat het niet zover komt, maar als het nodig is kunt u ook naar de rechter stappen. In dat geval is de rechter in de woonplaats van uw klacht degene die uw klacht behandelt.

Hoe dien ik een verzoek of klacht in?
U kunt uw verzoek of klacht bij ons indienen door een mail te sturen naar support@clubsapience.com . Wij verwerken iedere aanvraag of klacht binnen 30 dagen. Als u meerdere aanvragen of klachten indient of als u een complex verzoek of klacht indient, kan dit langer duren. In dat geval nemen wij uiterlijk binnen 60 dagen contact met u op. Het kan zijn dat wij u vragen om u te legitimeren. In dat geval zullen wij u vragen om bepaalde gegevens te verstrekken om er zeker van te zijn dat u de juiste persoon bent van wie de persoonsgegevens zijn.

11. Welke regels zijn van toepassing op deze privacyverklaring?
Onze privacyverklaring moet aan een aantal voorwaarden voldoen. Deze voorwaarden vindt u met name in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Daarnaast zijn op onze privacyverklaring de algemene regels van toepassing die naar Nederlands recht gelden.

12. Welke cookies gebruiken wij?
U kunt zelf aangeven welke gegevens wij van u mogen gebruiken. Als u ons toestemming heeft gegeven om uw profiel te personaliseren op basis van uw surf- en zoekgedrag, kunnen wij onze website speciaal voor u inrichten, zodat het gebruik ervan makkelijker en persoonlijker wordt. Dit doen wij met behulp van cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat op uw hardware wordt geplaatst wanneer u onze website bezoekt.

Wij gebruiken de volgende soorten cookies op onze website:

 • ● functionele cookies: zoals sessie- en login-cookies om sessie- en login-informatie te verzamelen

 • ● tracking cookies: zoals advertentiecookies die bedoeld zijn om relevante advertenties te tonen

  Meer specifiek gebruiken wij de volgende cookies op onze website:

Google Adwords (trackingcookie)

13. Wat doen wij met gegevens van minderjarigen?
Wij richten ons met onze website niet op minderjarigen. Dit betekent dat als u jonger dan 18 jaar bent, u toestemming van een ouder of voogd nodig heeft om onze website te gebruiken. Als u minderjarig bent wanneer u onze website of webshop bezoekt, gaan wij ervan uit dat u deze toestemming vóór uw bezoek heeft gekregen.

14. Heeft u een vraag over dit privacybeleid?
Als u een vraag heeft over ons privacybeleid, neem dan gerust contact met ons op via support@clubsapience.com . Wij helpen u graag.

×